Historie


Behov for å trene. Jan Gossner, Øivind Augland og Hilde Grøthe i Kristiansand Frikirke så i 2001 behovet for å få i gang mer opplæring av frivillige medarbeidere i menighetene, gjennom å gi dem mer undervisning og oppfølging i grupper over tid. På denne måten kunne mennesker i større grad bli utrustet til liv og tjeneste. Øivind og Hilde kom etter hvert i kontakt med Espen Sødal i Hånes Frikirke.

Under en lengre sykdomsperiode der han søkte Gud, fikk han noen tanker og ideer om hvordan vi kunne lage et kurs på 40 dager for utrustning til liv og tjeneste. Dette skulle ha sitt utgangspunkt i Matteus evangeliet. Målet måtte være at den enkelte deltaker skulle få hjelp til å:

  • Erfare Guds kjærlighet
  • Leve Åndens nye liv
  • Følge Jesus i hverdagen

slik at en ble formet etter Hans bilde.

Høsten 2002 ble det dannet en stab som brukte et helt år på å søke Herren, planlegge og utforme kurset. Dette har vært i kontinuerlig utvikling siden oppstarten høsten 2003.

40 dager er utviklet og eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke ved fire av menighetene i Kristiansandsregionen: Hånes Frikirke, Songdalen Frikirke, Øvrebø Frikirke og Kristiansand Frikirke.
Både deltakere, undervisere og stab kommer fra ulike kirkelige sammenhenger. Skolen har helt fra begynnelsen av hatt et tverrkirkelig preg, og det er viktig for oss å ha et økumenisk fokus.

 Velkommen 40 dager er et praktisk kurs om Jesus Kristus.

Logg inn

Mistet passordet ditt?