TJENE med våre talenter

I den fjerde delen ser vi i Matteus 20-25 at Jesus forlater Galilea og setter kursen mot Jerusalem, hovedstaden og maktens sentrum. ”Dere vet, sier han på veien dit, at folkenes fyrster undertrykker dem og styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være hos dere. Den som vil bli stor, skal være deres tjener. Den fremste skal være slaven deres.” Jesus er heller ikke kommet for å bli tjent, men for å tjene og gi sitt liv som betaling for vår skyld. Han gir mange eksempler og lignelser på dette. Blant annet om talentene vi forvalter.I denne delen fokuserer vi på hva dette innbærer i praksis for oss, gjennom undervisning om å tjene i tro, tjene med Jesus som forbilde, tjene i Jesu kjærlighet og med Jesu fullmakt. Her får du også hjelp til å oppdage dine nådegaver og talenter, og å bruke dem til å tjene dine medmennesker i Åndens frukt og kraft.

Vi lar oss inspirere av den karismatiske tradisjonen i kirken – som har vektlagt at Den hellige ånds frukter og gaver gjør oss i stand til å leve livet slik Jesus levde.Velkommen 40 dager er et praktisk kurs om Jesus Kristus.

Logg inn

Mistet passordet ditt?