Visjon


40dager har som visjon å utruste og istandsette vanlige mennesker til liv og tjeneste.
Kurset er bygd opp med utgangspunkt i Matteusevangeliet og består av fem deler. Hver del bygger på fem faser i Jesu liv og tjeneste, og hvert steg har sitt eget særpregede tyngdepunkt.

Gjennom 40dager ønsker vi å hjelpe deg til å:

– erfare Guds kjærlighet,
– leve Åndens nye liv,
– følge Jesus i hverdagen,

slik at du formes etter Kristi bilde.

Med utgangspunkt i Jesu liv har vi prøvd å integrere kirkens ulike tradisjoner og bevegelser, – den evangeliske tradisjonen, hellighetsbevegelsen, det kontemplative beveglesen, den karismatiske tradisjonen og bevegelsen som bl.a. dreier seg om sosial rettferdighet i verden. Disse ulike tradisjonene knyttes opp mot kursets 5 deler:

  • Elsket – Matteus 1-4
  • Elske – Matteus 5-12
  • Lære – Matteus 13-19
  • Tjene – Matteus 20-25
  • Dele – Matteus 26-28

Vi har en visjon om at dette kurset også kan bli gjort tilgjengelig for andre som kjenner behov for en skole for utrustning til liv og tjeneste, og våren 2012 startet et konkret prosjektarbeid for å videreutvikle kurset med tanke på multiplisering.

 

 Velkommen 40 dager er et praktisk kurs om Jesus Kristus.

Logg inn

Mistet passordet ditt?